Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử của nguyên tố nhôm có 13 electron và cấu hình electron là 1s22s2s2p63s23p1. Kết luận nào sau đây đúng?

Câu 234529: Nguyên tử của nguyên tố nhôm có 13 electron và cấu hình electron là 1s22s2s2p63s23p1. Kết luận nào sau đây đúng?

A. Lớp electron ngoài cùng của nhôm có 3 electron.

B. Lớp electron ngoài cùng của nhôm có 1 electron.

C. Lớp L (lớp thứ 2) của nhôm có 3 electron.

D. Lớp L (Lớp thứ 2) của nhôm có 3e hay nói cách khác là lớp electron ngoài cùng của nhôm có 3 electron.

Câu hỏi : 234529
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhôm có lớp ngoài cùng là lớp 3 (lớp M): 3s23p1

  => có 3 electron ở lớp ngoài cùng

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com