Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử S (Z=16), thì cấu hình electron tương ứng của ion S2- là:

Câu 234534: Nguyên tử S (Z=16), thì cấu hình electron tương ứng của ion S2- là:

A. 1s22s22p63s2

B. 1s22s22p63s23p6

C. 1s22s22p63s13p4           

D. 1s22s22p63s23p4

Câu hỏi : 234534
 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu hình electron của S (Z = 16): 1s22s22p63s23p4

  => Cấu hình electron của S2-: 1s22s22p63s23p6 (nhận thêm 2 e) 

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com