Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 4,5 cho biết tỉnh nào sau đây không có đường biên giới với Campuchia?

Câu 235142: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 4,5 cho biết tỉnh nào sau đây không có đường biên giới với Campuchia?

A. Bình Phước.  

B. Đắc Nông.

C. Tây Ninh.

D. Quảng Trị.

Câu hỏi : 235142
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quảng Trị chỉ có biên giới với Lào, không có biên giới với Campuchia (Atlat trang 4-5)

  => Chọn đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com