`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận định nào sau đây chưa chính xác về vị trí địa lí nước ta

Câu 235141: Nhận định nào sau đây chưa chính xác về vị trí địa lí nước ta

A. Nước ta nằm trong vành đai ôn đới

B. Nằm trong khu vực múi giờ số 7

C. Vị trí địa lý đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mạng tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa

D. Nước ta nằm trong vành đai nhiệt đới

Câu hỏi : 235141
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nước ta nằm trong vành đai nhiệt đới chứ không phải ôn đới => nhận định A chưa chính xác

  => Chọn đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com