Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điểm đầu tiên của đường bờ biển nước ta thuộc huyện/thị/thành phố  nào?

Câu 235195: Điểm đầu tiên của đường bờ biển nước ta thuộc huyện/thị/thành phố  nào?

A. Đồng Văn, Hà Giang          

B. Móng Cái, Quảng Ninh

C. Trùng Khánh, Cao Bằng

D. Chi Lăng, Lạng Sơn

Câu hỏi : 235195
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đường bờ biển của nước ta kéo dài từ Móng Cái đến Hà Tiên (Atlat trang 4-5)

  => Chọn đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com