`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 235648:  Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng ?

A. \(y=\frac{{{x}^{2}}-3x+2}{x-1}\)             

B.   \(y=\frac{{{x}^{2}}}{{{x}^{2}}+1}\)                          

C. \(y=\sqrt{{{x}^{2}}-1}\)                 

D.  \(y=\frac{x}{x+1}\)

Câu hỏi : 235648

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức !

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com