`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho bảng số liệu

Diện tích và sản lượng lúa cả năm 2000 và 2014

Căn cứ vào kết quả xử lí số liệu từ bảng trên, trong giai đoạn 2000-2014, tỉ trọng về diện tích lúa cả năm của 2 vùng đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước thay đổi theo xu hướng

Câu 237477: Cho bảng số liệu


Diện tích và sản lượng lúa cả năm 2000 và 2014Căn cứ vào kết quả xử lí số liệu từ bảng trên, trong giai đoạn 2000-2014, tỉ trọng về diện tích lúa cả năm của 2 vùng đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước thay đổi theo xu hướng

A. tỉ trọng của vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long đều giảm

B. tỉ trọng của vùng đồng bằng sông Hồng tăng,  đồng bằng sông Cửu Long giảm

C. tỉ trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng, đồng bằng sông Hồng giảm

D. tỉ trọng của vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long đều tăng

Câu hỏi : 237477
 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Áp dụng công thức tính tỉ trọng trong tổng

  Tỉ trọng thành phần = Giá trị thành phần / Tổng *100 (%)

  Ta có Bảng Tỉ trọng Diện tích và sản lượng lúa cả năm 2000 và 2014

  Đơn vị: %

  Nhận xét:

  Trong giai đoạn 2000-2014, tỉ trọng về diện tích lúa của đồng bằng sông Cửu Long tăng (từ 51,5% lên 54,4%) , đồng bằng sông Hồng giảm (từ 15,8% xuống 13,8%)

  => Chọn đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Thang Phan có phải là còn phải chuyển sang ha: từ ngàn ha sang ha nhân cho 100 nữa mới ra như cô không ạ
   Thích Trả lời 17/04/2018 19:32 Tỉ lệ đúng 68 %
  • Thang Phan cô ơi, cho em hỏi cách tính sau ạ: ví dụ như năm 2000 ở dbsh: 1212,6/ 7666,3= A sao em không ra được như cô. cô chỉ em cụ thế với ạ
   Thích Trả lời 17/04/2018 19:31 Tỉ lệ đúng 68 %

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com