Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường dây 500 KV nối :

Câu 238919: Đường dây 500 KV nối :

A. Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.     

B. Hoà Bình - Phú Lâm.

C.  Lạng Sơn - Cà Mau.     

D. Hoà Bình - Cà Mau.

Câu hỏi : 238919
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đường dây siêu cao áp 500KV bắt đầu từ Hòa Bình đến Phú Lâm (sgk trang 121)

  => Chọn đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com