`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim ngạch xuất khẩu của nước ta liên tục tăng lên chủ yếu do nguyên nhân nào sau đây

Câu 239093: Kim ngạch xuất khẩu của nước ta liên tục tăng lên chủ yếu do nguyên nhân nào sau đây

A. tăng cường sản xuất hàng hoá trong nước      

B. nâng cao năng suất lao động

C. mở rộng và đa dạng hoá thị trường            

D. tổ chức sản xuất hợp lí

Câu hỏi : 239093
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhờ việc mở rộng và đa dạng hóa thị trường, kim ngạch xuất khẩu của nước ta liên tục tăng lên (sgk trang 138)

  => Chọn đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com