Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Câu 1: Vietnam defeated Qatar in AFC U23 Championship semifinal. It marked a new episode in Vietnam’s football history        

A. Vietnam defeated Qatar in AFC U23 Championship semifinal and marked a new episode in Vietnam’s football history.

B. Vietnam defeated Qatar in AFC U23 Championship semifinal that it marked a new episode in Vietnam’s football history.

C. Vietnam defeated Qatar in AFC U23 Championship semifinal then it marked a new episode in Vietnam’s football history.

D. Vietnam defeated Qatar in AFC U23 Championship semifinal, which marked a new episode in Vietnam’s football history.

Câu hỏi : 240763

Phương pháp giải:

Kiến thức: mệnh đề quan hệ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Ta có thể dùng “which” để bổ nghĩa cho cả một mệnh đề, trước “which” là một dấu phẩy

  Tạm dịch: Việt Nam đánh bại Qatar trong trận bán kết giải đấu AFC U23, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: They didn’t have the right visas. They couldn’t legally re-enter Thailand          

A. If they had had the right visas, they could have re-entered Thailand legally.

B. Had they had the right visas, they couldn’t re-entered Thailand legally.

C. Were they to have the right visas, they could re-entered Thailand legally.

D. If they had the right visas, they could re-entere Thailand legally.

Câu hỏi : 240764

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Câu điều kiện loại 3 diễn tả điều không có thật trong quá khứ

  Cấu trúc: If + mệnh đề (thì quá khứ hoàn thành), S + could/would + have + P2

  Tạm dịch: Nếu họ có visa đúng, họ đã có thể quay lại Thái Lan một cách hợp pháp.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com