Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã

Câu 243364: Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã

A.  Duy trì chế độ phong kiến.

B. Tiến hành những cải cách tiến bộ.

C. Nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây.

D.  Thiết lập chế độ Mạc Phủ mới.

Câu hỏi : 243364

Phương pháp giải:

Sgk trang 5.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tháng 1-1868, sau khi lên ngôi Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thỏa khỏi tình trạng một nước phong kiến lạc hậu. Đó là cuộc Duy tân Minh Trị được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa – giáo dục.

  Chọn đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com