Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ý nào sau đây không phải là bối cảnh lịch sử thế giới tác động đến các cuộc cải cách ở châu Á thời kì cận đại?

Câu 243369: Ý nào sau đây không phải là bối cảnh lịch sử thế giới tác động đến các cuộc cải cách ở châu Á thời kì cận đại?

A. Các nước châu Âu từ lâu đã có âm mưu xâm lược châu Á làm thuộc địa

B. Ảnh hưởng của các cuộc cách mạng tư sản châu Âu thời kì cận đại.

C.  Ảnh hưởng của hệ tư tưởng dân chủ tư sản châu Âu thời kì cận đại

D. Cải cách là con đường đi chung của các nước châu Á thời kì cận đại.

Câu hỏi : 243369

Phương pháp giải:

suy luận

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bối cảnh lịch sử thế giới tác động đến các cuộc cải cách ở châu Á thời kì cận đại bao gồm:

  1.1 Sự giàu có của các nước châu Á và sự “thèm khát” của các nước phương Tây.

  - Châu Á là châu lục rộng lớn nhất thế giới, giàu có về tài nguyên thiên nhiên => kích thích trí tò mò và cơn thèm khát của các nước phương Tây 

  - Hệ quả quan trọng nhất của các cuộc phát kiến địa lý hình thành thị trường thương mại mối liền từ châu Âu sang châu Á.

  - Xâm lược các nước chấu Á là một biện pháp quan trọng để các nước châu Âu tiến hành tích lũy tư bản nguyên thủy thông qua việc cướp bóc thuộc địa.

  *Biện pháp xâm lược của thực dân phương Tây:

  - Khéo léo tận dụng sức mạnh quân sự hiện đại, lợi dụng tình trạng khủng hoảng của chế độ phong kiến châu Á, lấy chiêu bài “khai hóa văn minh” cho các quốc gia lạc hậu.

  - Dùng ngọn cờ thiên chúa giáo làm mũi tiên phong dọn đường cho chiến tranh xâm lược : đầu tiên người ta gửi đên một vài giáo sĩ, sau đó gửi đến tàu chiến, vũ khí và binh lính

  => Các quốc gia phong kiến châu Á trước hai sự lựa chọn:

  + Tiếp tục duy trì các chính sách thủ cựu để đối phó với phương Tât hiện đại và hùng mạnh

  + Hoặc tiến hành canh tân đất nước để nâng cao tiềm lực quốc phòng.

  1.2 Ảnh hưởng của các cuộc cách mạng tư sản châu Âu và hệ tư tưởng dân chủ tư sản 

  Các nước châu Á chịu tác động mạnh mẽ của hệ tư tưởng dân chủ tư sản đến từ châu Âu.

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com