Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chính sách cải cách trong lĩnh vực công nghiệp của Nhật Bản đã mang đến sự biến chuyển tích cực gì cho kinh tế nước này?

 

Câu 243393: Chính sách cải cách trong lĩnh vực công nghiệp của Nhật Bản đã mang đến sự biến chuyển tích cực gì cho kinh tế nước này?


 

A. Công nghiệp và thương nghệp phát triển phồn vinh.

B.  Chính phủ đã có cơ sở tài chính vững chắc.

C. Nâng cao được chất lượng nguồn lao động.

D. Đất nước thoát khỏi sự xâm lược của các nước phương Tây

Câu hỏi : 243393

Phương pháp giải:

phân tích, đánh giá.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  đáp án ATrên cơ sở phát triển công nghiệp, thương nghiệp cũng phồn vinh, số tàu bè nước ngoài cập bến Nhật Bản cũng như tàu thuyền của Nhật ra nước ngoài ngày càng tăng lên. Giá trị trao đổi hang hóa xuất nhập khẩu

  cuối thế kỷ XIX tăng gấp đôi những năm 70 của thế kỷ XIX. Những biện pháp về công nghiệp của Duy tân Minh Trị nêu đã tác động đến sự phát triển nhanh chóng, khá vững chắc của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa nói chung và công thương nghiệp nói riêng ở Nhật Bản.

  đáp án B: Chính phủ có sơ sở tài chính vững chắc là kết quả từ chính sách cải cách nông nghiệp.

  đáp án C: Nâng cao chất lương nguồn lao động liên quan nhiều hơn đến chính sách về giáo dục, đào tạo.

  đáp án D: Đất nước thoát khói sự xâm lược của các nước phương Tây ngoài tiềm lực đất nước mạnh lên còn có sự góp phần tối quan trọng của chính sách ngoại giao mềm dẻo.

  Chọn đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com