`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Năm 1945, nhân dân Việt Nam và Lào giành được độc lập từ

Câu 243694: Năm 1945, nhân dân Việt Nam và Lào giành được độc lập từ

A. thực dân Anh.

B. thực dân Pháp.

C. quân phiệt Nhật.

D.  thưc dân Hà Lan.

Câu hỏi : 243694
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com