Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một gen có chiều dài 0,51 µm. Tổng số liên kết hidro của gen là 4050. Số nucleotit loại adenin của gen là bao nhiêu?

Câu 248620: Một gen có chiều dài 0,51 µm. Tổng số liên kết hidro của gen là 4050. Số nucleotit loại adenin của gen là bao nhiêu?

A. 1500

B. 1050

C. 750

D. 450

Câu hỏi : 248620

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức liên hệ giữa chiều dài và tổng số nucleotit : L = N×3,4 /2 (angstron) (1 µm =104Å)


Số liên kết hidro  H=2A+3G

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(N = \frac{{L \times 2}}{{3,4}} = \frac{{0,51 \times {{10}^4} \times 2}}{{3,4}} = 3000\)

  Ta có hệ phương trình  

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  2A + 3G = 4050\\
  2A + 2G = 3000
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  A = 450\\
  G = 1050
  \end{array} \right.\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com