Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện có điện dung \(0,0625\mu F\) và một cuộn dây thuần cảm. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là \(60mA\). Tại thời điểm điện tích trên một bản tụ có độ lớn \(1,5\mu C\) thì cường độ dòng điện trong mạch là \(30\sqrt 3 mA\). Độ tự cảm của cuộn dây là:

Câu 250467: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện có điện dung \(0,0625\mu F\) và một cuộn dây thuần cảm. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là \(60mA\). Tại thời điểm điện tích trên một bản tụ có độ lớn \(1,5\mu C\) thì cường độ dòng điện trong mạch là \(30\sqrt 3 mA\). Độ tự cảm của cuộn dây là:

A. \(50mH\)

B. \(40mH\)

C. \(60mH\)

D. \(70mH\)

Câu hỏi : 250467

Phương pháp giải:

Sử dụng hệ thức vuông pha của i và q: \(\frac{{{i^2}}}{{I_0^2}} + \frac{{{q^2}}}{{Q_0^2}} = 1\)

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do u và i dao động vuông pha nên tại mọi thời điểm ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \frac{{{i^2}}}{{I_0^2}} + \frac{{{q^2}}}{{Q_0^2}} = 1 \Rightarrow {Q_0} = \frac{q}{{\sqrt {1 - \frac{{{i^2}}}{{I_0^2}}} }}\\
  \Rightarrow {Q_0} = \frac{{1,{{5.10}^{ - 6}}}}{{\sqrt {1 - \frac{{{{\left( {30\sqrt 3 {{.10}^{ - 3}}} \right)}^2}}}{{{{\left( {{{60.10}^{ - 3}}} \right)}^2}}}} }} = {3.10^{ - 6}}C
  \end{array}\)

  Lại có: \({I_0} = \omega {Q_0} = \frac{1}{{\sqrt {LC} }}{Q_0}\)

  \( \Rightarrow L = \frac{{Q_0^2}}{{C.I_0^2}} = \frac{{{{\left( {{{3.10}^{ - 6}}} \right)}^2}}}{{0,{{0625.10}^{ - 6}}.{{\left( {{{60.10}^{ - 3}}} \right)}^2}}} = 40mH\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com