Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Đặc điểm nào sau đây không phải của mã di truyền? 

Câu 250970:  Đặc điểm nào sau đây không phải của mã di truyền? 

A. Mã di truyền thống nhất ở hầu hết các loài sinh vật

B. Mã di truyền mang tính bán bảo toàn , trong quá trình đọc mã chúng giữ lại một nửa

C. Mã di truyền được đọc một cách liên tục từng cụm bộ ba một mà không chồng gối lên nhau

D. Mỗi bộ ba trong mã di truyền chỉ mã hóa cho một axit amin nhất định

Câu hỏi : 250970
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mã di truyền có các đặc điểm sau

  Là mã bộ ba

  - Mã di  truyền có tính liên tục

  - Mã di truyền mang tính đặc hiệu , mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho 1 axit amin

  - Mã di truyền mang tính thống nhất , hầu hết tất cả các sinh vật cùng  chung một bộ ba di truyền

  - Mã di truyền mang tính thoái hóa, nhiều bộ mã di truyền cũng mang thông tin mã hóa cho 1 aa

  => B không phải là đặc điểm của mã di truyền

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com