Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các bộ ba trên ADN khác nhau bởi:

1. Số lượng nuclêôtít

2. Thành phần nuclêôtit

3. Trình tự các nuclêôtit

4. Số lượng liên kết Photphodieste

Câu trả lời đúng là:

Câu 250971: Các bộ ba trên ADN khác nhau bởi:


1. Số lượng nuclêôtít


2. Thành phần nuclêôtit


3. Trình tự các nuclêôtit


4. Số lượng liên kết Photphodieste


Câu trả lời đúng là:

A. 2 và 3

B. 1 và 3

C. 1 và 4

D. 3 và 4

Câu hỏi : 250971
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các bộ ba trên ADN khác nhau ở trình tự và thành phần nucleotit

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com