`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khảo sát dao động của con lắc lò xo nằm ngang ta có công thức của lực kéo về là:

Câu 251222: Khảo sát dao động của con lắc lò xo nằm ngang ta có công thức của lực kéo về là:

A. F = -kx

B. \(F = k{x^2}\)

C. \(F = {{k{x^2}} \over 2}\)

D. F = 2kx

Câu hỏi : 251222
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức của lực kéo về tác dụng vào con lắc lò xo là:

  F = -kx

  trong đó: 

  - x là li độ của của vật m

  - k là độ cứng của lò xo

  - dấu trừ chỉ rằng lực F luôn luôn hướng về vị trí cân bằng

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com