Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các thông tin sau đây:

(1)   mARN được tạo ra là mARN trưởng thành.

(2)   Khi riboxom tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất.

(3)   Nhờ một enzyme đặc hiệu, axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi polypetit vừa tổng hợp.

(4)   mARN sau phiên mã được cắt bỏ intron, nối các exon lại với nhau thành mARN trưởng thành.

Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là:

Câu 251762: Cho các thông tin sau đây:


(1)   mARN được tạo ra là mARN trưởng thành.


(2)   Khi riboxom tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất.


(3)   Nhờ một enzyme đặc hiệu, axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi polypetit vừa tổng hợp.


(4)   mARN sau phiên mã được cắt bỏ intron, nối các exon lại với nhau thành mARN trưởng thành.


Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là:

A. (2) và (4)

B. (1) và (4)

C. (3) và (4)

D. (2) và (3)

Câu hỏi : 251762
 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là: (2),(3)

  Ý (1) là của  phiên mã ở sinh vật nhân sơ

  Ý (4) là của phiên mã ở sinh vật nhân thực

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com