Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho một mạch dao động điện từ LC lí tưởng. Khi cường độ dòng điện qua cuộn dây là \(2mA\) thì điện áp giữa hai đầu tụ là \(u{\rm{ }}\left( V \right)\), khi cường độ dòng điện qua cuộn dây là \(4mA\) thì điện áp giữa hai đầu tụ là \(\frac{u}{2}\left( V \right)\). Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là:

Câu 253878: Cho một mạch dao động điện từ LC lí tưởng. Khi cường độ dòng điện qua cuộn dây là \(2mA\) thì điện áp giữa hai đầu tụ là \(u{\rm{ }}\left( V \right)\), khi cường độ dòng điện qua cuộn dây là \(4mA\) thì điện áp giữa hai đầu tụ là \(\frac{u}{2}\left( V \right)\). Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là:

A. \(4mA\)

B. \(6mA\)

C. \(2\sqrt 5 mA\)

D. \(2\sqrt 3 mA\)

Câu hỏi : 253878

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức vuông pha giữa cường độ dòng điện và điện áp trong mạch dao động LC: \(\frac{{{i^2}}}{{I_0^2}} + \frac{{{u^2}}}{{U_0^2}} = 1\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Khi cường độ dòng điện qua cuộn dây là \(2mA\) thì điện áp giữa hai đầu tụ là \(u\left( V \right)\):

  \(\begin{array}{l}
  \frac{{{i^2}}}{{I_0^2}} + \frac{{{u^2}}}{{U_0^2}} = 1 \Leftrightarrow \frac{{{2^2}}}{{I_0^2}} + \frac{{{u^2}}}{{U_0^2}} = 1\\
  \Rightarrow \frac{{{u^2}}}{{U_0^2}} = 1 - \frac{{{2^2}}}{{I_0^2}}\,\,\,\,\left( 1 \right)
  \end{array}\)

  + Khi cường độ dòng điện qua cuộn dây là \(4mA\) thì điện áp giữa hai đầu tụ là \(\frac{u}{2}\left( V \right)\):

  \(\frac{{{i^2}}}{{I_0^2}} + \frac{{{u^2}}}{{U_0^2}} = 1 \Leftrightarrow \frac{{{4^2}}}{{I_0^2}} + \frac{{{u^2}}}{{4U_0^2}} = 1\,\,\left( 2 \right)\)

  Thay (1) vào (2) ta được

  \(\begin{array}{l}
  \frac{{{4^2}}}{{I_0^2}} + \frac{1}{4}\left( {1 - \frac{{{2^2}}}{{I_0^2}}} \right) = 1\\
  \Leftrightarrow \frac{{{4^2}}}{{I_0^2}} - \frac{1}{{I_0^2}} = 1 - \frac{1}{4} \Rightarrow {I_0} = 2\sqrt 5 mA
  \end{array}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com