Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các tác nhân đột biến có thể gây ra đột biến gen qua cách nào sau đây:

Câu 254041: Các tác nhân đột biến có thể gây ra đột biến gen qua cách nào sau đây:

A. Kết cặp không đúng với các bazơ nitơ dạng hiếm trong tái bản ADN.

B. Kết cặp nhầm với 5- brôm uraxin.

C. Acridin chèn vào mạch mới đang tổng hợp. 

D. Cả A, B và C.

Câu hỏi : 254041
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các tác nhân đột biến có thể gây ra đột biến gen bằng cả ba cách A, B, C.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com