Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có  phương trình lần lượt là \({x_1} = 5\cos (2\pi t - {\pi  \over 6})cm;{x_2} = 5\cos (2\pi t - {\pi  \over 2})cm\). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Câu 254654: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có  phương trình lần lượt là \({x_1} = 5\cos (2\pi t - {\pi  \over 6})cm;{x_2} = 5\cos (2\pi t - {\pi  \over 2})cm\). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

A. \(5\sqrt 3 \) cm

B. \(5\sqrt 2 \) cm

C. 5 cm

D. 10 cm

Câu hỏi : 254654
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biên độ dao động tổng hợp được xác định bởi biểu thức :

  \(A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \left( {{\varphi _1} - {\varphi _2}} \right)}  = \sqrt {{5^2} + {5^2} + 2.5.5.cos\left( { - {\pi  \over 2} - \left( { - {\pi  \over 6}} \right)} \right)}  = 5\sqrt 3 cm\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com