Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu có thể dùng dung dịch nào sau đây :

Câu 260868: Để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu có thể dùng dung dịch nào sau đây :

A. CaCl2                           

B. KCl                                

C. Ca(OH)2                         

D. Na2CO3

Câu hỏi : 260868
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu có thể dùng dung dịch nào sau đây : Na2CO3 để làm kết tủa Ca2+ và Mg2+ có trong nước cứng vĩnh cửu vì Mg2+ + CO32- → MgCO3

   Ca2+ + CO32- → CaCO3

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com