Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mục đích của tổ chức Liên hợp quốc được nêu trong Hiến chương thành lập là

Câu 264157: Mục đích của tổ chức Liên hợp quốc được nêu trong Hiến chương thành lập là

A. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

B. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các quốc gia.

C. Giải quyết nạn đói cho châu Phi.

D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

Câu hỏi : 264157

Phương pháp giải:

Sgk trang 7.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Hiến chương nêu rõ mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mỗi quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

  Chọn đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com