`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hãy ghép thông tin hai cột với nhau cho phù hợp và phương thức kiếm sống và chế tác công cụ của người nguyên thủy

Câu 264884: Hãy ghép thông tin hai cột với nhau cho phù hợp và phương thức kiếm sống và chế tác công cụ của người nguyên thủy


A. 1-b; 2-a, c; 3-d, e.

B. 1-a, c; 2-b; 3-d, e.

C. 1- c, e; 2-d, a; 3-b.

D. 1-a, b; 2-c; 3-d, e.

Câu hỏi : 264884

Phương pháp giải:

nối ý.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn đáp án: A (1-b; 2-a, c; 3-d, e).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com