Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số hợp tử được tạo thành từ 160 tinh trùng và 256 trứng là 40, hiệu suất thụ tinh của trứng và tinh trùng lần lượt là

Câu 269531: Số hợp tử được tạo thành từ 160 tinh trùng và 256 trứng là 40, hiệu suất thụ tinh của trứng và tinh trùng lần lượt là

A. 15,625%; 25% 

B. 40%; 35% 

C. 12,5%; 36% 

D. 16%; 22,5%

Câu hỏi : 269531

Phương pháp giải:

Hiệu suất thụ tinh = (số hợp tử hình thành /số giao tử tham gia thụ tinh)×100%

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là H = \(\frac{{40}}{{160}} \times 100\%  = 25\% \)

  Hiệu suất thụ tinh của trứng là H = \(\frac{{40}}{{256}} \times 100\%  = 15,625\% \)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com