Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng

 

Câu 270040: Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng


 

A. mất đoạn giữa nhiễm sắc thể.

B. chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.

C. đảo đoạn nhiễm sắc thể có chứa tâm động.

D. chuyển đoạn không tương hỗ giữa các nhiễm sắc thể.

Câu hỏi : 270040
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dạng đột biến trên là chuyển đoạn trên 1 NST.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com