Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi nói về đột biến cấu trúc NST, phát biểu nào dưới đây là không chính xác?

Câu 270041: Khi nói về đột biến cấu trúc NST, phát biểu nào dưới đây là không chính xác?

A. Quá trình trao đổi chéo không cân xảy ra giữa các chromatide không chị em trong cặp NST tương đồng làm xuất hiện đột biến lặp đoạn NST.

B. Đột biến đảo đoạn NST có thể làm xuất hiện loài mới.

C. Trong một số trường hợp, đột biến mất đoạn nhỏ cho sinh vật vì nó giúp loại bỏ gen có hại cho quần thể.

D. Có thể sử dụng đột biến lặp đoạn NST để xây dựng bản đồ gen.

Câu hỏi : 270041
 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phát biểu sai là D, người ta sử dụng đột biến mất đoạn để lập bản đồ gen

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com