Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) để hàm số \(y = \frac{{x + 2}}{{x + 5m}}\) đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 10} \right)\)?

Câu 270460: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) để hàm số \(y = \frac{{x + 2}}{{x + 5m}}\) đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 10} \right)\)?

A. \(2.\)

B. Vô số.

C. \(1.\)

D. \(3.\)

Câu hỏi : 270460

Phương pháp giải:

- Tính đạo hàm \(y'\)


- Điều kiện để hàm số đồng biến trên \(\left( { - \infty ;10} \right)\) là \(\left\{ \begin{array}{l}y' > 0,\forall x \in \left( { - \infty ; - 10} \right)\\ - 5m \notin \left( { - \infty ; - 10} \right)\end{array} \right.\)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(y' = \frac{{5m - 2}}{{{{\left( {x + 5m} \right)}^2}}}\)

  Hàm số \(y = \frac{{x + 2}}{{x + 5m}}\) đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;10} \right)\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}5m - 2 > 0\\ - 5m \notin \left( { - \infty ; - 10} \right)\end{array} \right.\)

  \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m > \frac{2}{5}\\ - 5m \ge  - 10\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m > \frac{2}{5}\\m \le 2\end{array} \right. \Leftrightarrow m = 1;2\)

  Chọn A.

  Chú ý:

  Học sinh thường quên trường hợp \( - 5m =  - 10\) mà chỉ xét \( - 5m >  - 10\) dẫn đến bỏ mất đáp án \(m =  - 2\) và chọn đáp án C là sai.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • đỗ thị phương chi trong khoảng từ 2/5 đến 2 sao m=0 k dk vay mà chỉ có 1,2
   Thích Trả lời 10/03/2019 09:51 Tỉ lệ đúng 65 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com