Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trung Quốc phát triển các ngành công nghiệp ở nông thôn chủ yếu dựa trên những thế mạnh nào sau đây?

Câu 271184: Trung Quốc phát triển các ngành công nghiệp ở nông thôn chủ yếu dựa trên những thế mạnh nào sau đây?

A. Thị trường tiêu thụ rộng và lao động có trình độ cao tập trung nhiều.

B. Cơ sở hạ tầng hiện đại, cơ sở vật chất kĩ thuật được đầu tư tốt hơn.

C.  Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và cơ sở hạ tầng hiện đại.

D. Lực lượng lao động đông và nguồn nguyên vật liệu tại chỗ dồi dào.

Câu hỏi : 271184
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trung Quốc đã sử dụng lực lượng lao động dồi dào và nguyên vật liệu sẵn có ở địa bàn nông thôn để phát triển các ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, đồ gốm, sứ, dệt may và sản xuất các mặt hàng tiêu dùng khác

  => Chọn đáp án D

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com