Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết apatit có ở nơi nào sau đây?

Câu 271276: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết apatit có ở nơi nào sau đây?

A. Quỳnh Nhai.    

B. Sinh Quyền.     

C. Cam Đường.     

D. Văn Bàn.

Câu hỏi : 271276
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, apatit có ở Cam Đường – Lào Cai

  => Chọn đáp án C

  Chú ý: xem chú giải kí hiệu apatit ở Atlat trang 3

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com