Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Yếu tố nào sau đây không phải là lợi thế để phát triển giao thông đường biển nước ta?

Câu 271367: Yếu tố nào sau đây không phải là lợi thế để phát triển giao thông đường biển nước ta?

A. Đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh.                      

B. Có nhiều đảo, quần đảo ở ven bờ.

C. Các dòng biển hoạt động theo mùa. 

D. Nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế.

Câu hỏi : 271367
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đường bờ biển dài 3260km, nhiều vũng, vịnh rộng, kín gió và nhiều đảo, quần đảo ven bờ, nằm trên đường hàng hải quốc tế...là những điều kiện thuận lợi để nước ta phát triển giao thông đường biển (sgk Địa lí 12 trang 132)

  => Các dòng biển hoạt động theo mùa không phải lợi thế để phát triển giao thông đường biển

  => Chọn đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com