Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giai cấp công nhân Việt Nam có mối quan hệ gắn bó mật thiết nhất với lực lượng xã hội nào?

Câu 271372: Giai cấp công nhân Việt Nam có mối quan hệ gắn bó mật thiết nhất với lực lượng xã hội nào?

A. Thợ thủ công.

B.  Nông dân.

C. Tiểu thương.

D. Tiểu tư sản.

Câu hỏi : 271372

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 78.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giai cấp công nhân Việt Nam có mối quan hệ gắn bó mật thiết với giai cấp nông dân.

  Chọn đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com