Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

“Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam” là

Câu 271381: “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam” là

A. mục đích của phong trào Đông du.

B. mục đích của phong trào Duy tân.

C. chủ trương của Hội Duy tân.

D. chủ trương của Việt Nam Quang phục hội.

Câu hỏi : 271381

Phương pháp giải:

 sgk 11 trang 141.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tháng 6-1912, Phan Bội Châu cùng một số người cùng chí hướng đã tuyên bố giải tán Duy tân hội, thành lập Việt Nam Quang phục hội. Hội khẳng định tôn chỉ duy nhất là: “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa dân quốc Việt Nam”.

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com