Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?

Câu 271426: Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?

A. Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên tất cả các lĩnh vực.

B. Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc.

C. Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.

D. Làm chậm quá trình giành thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc.

Câu hỏi : 271426

Phương pháp giải:

suy luận.

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mĩ đã đạt được kết quả tiêu biểu là:  

  - Góp phần quan trọng làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.

  - Thắng lợi trong chiến tranh vùng Vịnh chống Irắc (1990 – 1991).

  - Đạt được một số mưu đồ nhất định (chia cắt lâu dài 2 miền Triều Tiên, kéo dài sự lệ thuộc của Nhật Bản về chính trị…).

  - Do thực hiện chính sách xâm lược và bạo loạn, lật đổ chính quyền ở nhiều nơi trên thế giới => Làm chậm quá trình giành thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc, đặc biệt là ở khu vực Mĩ Latinh và chiến tranh ở ba nước Đông Dương.

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com