Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển sản xuất thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Câu 271472: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển sản xuất thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A.  tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa và giải quyết việc làm.

B. tạo ra các nghề mới và làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

C. góp phần phát triển công nghiệp và phân hóa lãnh thổ.

D. thu hút các nguồn đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Câu hỏi : 271472
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Việc phát triển sản xuất thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ vừa có vai trò to lớ trong việc giải quyết vấn đề thực phẩm và tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, vừa giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trong vùng, nhất là khu vực ven biển do các phân ngành của sản xuất thủy sản như đánh bắt, nuôi trồng hay chế biến thủy sản đều cần nhiều lao động

  => Chọn đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com