Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn phát biểu đúng về máy phát điện xoay chiều 3 pha

Câu 272648: Chọn phát biểu đúng về máy phát điện xoay chiều 3 pha

A. Nguyên tắc  hoạt động dựa vào hiện tượng tự cảm.

B. Biên độ của 3 suất điện động tỉ lệ thuận với số vòng quay trong 1 giây của rôto.

C. Phần ứng gồm 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch nhau \(\pi /3\) trên đường tròn.

D. Ba suất điện động ở 3 cuộn dây cùng tần số, cùng pha và cùng biên độ.

Câu hỏi : 272648

Phương pháp giải:

Vận dụng lí thuyết về máy phát điện

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Đáp án B

  A- sai vì máy phát điện xoay chiều 3 pha hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ

  B- đúng

  C- sai vì phần ứng gồm 3 cuộn dây giống nhau gắn cố định trên một đường tròn lệch nhau một góc 1200

  D- sai vì Ba suất điện động ở 3 cuộn dây cùng tần số, cùng biên độ nhưng lệch pha nhau góc 1200

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com