Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Theo dõi thí nghiệm của Menđen, khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, trơn và hạt xanh, nhăn với nhau thu được F1 đều hạt vàng, trơn. Khi cho F1 tự thụ phấn thì F2 có tỉ lệ kiểu hình là

Câu 272987: Theo dõi thí nghiệm của Menđen, khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, trơn và hạt xanh, nhăn với nhau thu được F1 đều hạt vàng, trơn. Khi cho F1 tự thụ phấn thì F2 có tỉ lệ kiểu hình là

A. 9 vàng, nhăn: 3 vàng, trơn : 3 xanh, nhăn : 1 xanh, trơn.  

B. 9 vàng, trơn : 3 xanh, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 vàng, nhăn.

C. 9 vàng, nhăn: 3 xanh, nhăn : 3 vàng, trơn : 1 xanh, trơn.       

D. 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.

Câu hỏi : 272987
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quy ước gen: A- hạt vàng; a- hạt xanh; B- hạt trơn; b- hạt nhăn

  Pt/c: AABB × aabb → AaBb

  F1 × F1 : AaBb × AaBb  → (3A-:1aa)(3B-:1bb)

  → KH: 9 vàng trơn: 3 xanh trơn:3 vàng nhăn:1 xanh nhăn

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Nguyenhoangst90 đề nói cho f1 tự thụ phấn thì AABB x AABB chứ sao lai với âbb ạ? rồi sao ra AaBb ạ?
   Thích Trả lời 12/01/2021 12:49 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com