Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khối lượng của một chiếc cặp có chứa sách vào cỡ bao nhiêu?

Câu 273030:

Khối lượng của một chiếc cặp có chứa sách vào cỡ bao nhiêu?

A. Vài gam.   

B. Vài trăm gam.

C. Vài ki-lô-gam.   

D. Vài chục ki-lô-gam.

Câu hỏi : 273030
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khối lượng của một chiếc cặp có chứa sách vào cỡ vài kilôgam

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com