Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các nhận định sau về không bào, nhận định nào sai?

Câu 273112: Cho các nhận định sau về không bào, nhận định nào sai?

A. Không bào ở tế bào thực vật có chứa các chất dự trữ, sắc tố, ion khoáng và dịch hữu cơ...

B. Không bào được tạo ra từ hệ thống lưới nội chất và bộ máy Gôngi

C. Không bào được bao bọc bởi lớp màng kép

D. Không bào tiêu hóa ở động vật nguyên sinh khá phát triển.

Câu hỏi : 273112
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Không bào là bào quan:

  - Bào quan chỉ có 1 lớp màng bao bọc

  - Chức năng tùy thuộc từng loại sinh vật, từng loại tế bào. Tế bào thực vật thường có 1 không bào lớn hoặc nhiều không bào, một số tế bào động vật cũng có không bảo nhỏ.

  + Chứa chất phế thải độc hại.

  + Tham ra vào quá trình hút nước từ đất vào rễ cây ở tế bào lông hút.

  + Chứa sắc tố ở các tế bào cánh hoa

  - Được tạo ra từ hệ thống lưới nội chất và bộ máy gongi.

  - Phát triển ở động vật nguyên sinh

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com