`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 273239:

Nước không có vai trò

A. là dung môi hòa tan các chất để thực vật có thể hấp thụ.

B. vận chuyển các chất trong cây.

C. cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống.

D. là nguyên liệu cho nhiều phản ứng sinh hoá trong tế bào.

Câu hỏi : 273239

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức !

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com