Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thuế ngoại đạo” ở Ấn Độ thời kì Vương triều Hồi giáo Đêli là loại thuế

Câu 274024: Thuế ngoại đạo” ở Ấn Độ thời kì Vương triều Hồi giáo Đêli là loại thuế

A. dành cho những người theo đạo Phật

B. dành cho những người theo đạo Hinđu

C. dành cho những người không phải người Ấn Độ

D. dành cho những người không theo đạo Hồi

Câu hỏi : 274024

Phương pháp giải:

 sgk trang 42.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dưới vương triều Hồi giáo Đê – li, ngoài thuế ruộng đất, những người không theo đạo Hồi phải nộp thêm một khoản, gọi là “thuế ngoại đạo”.

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com