Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặc điểm di truyền của bệnh mù màu đỏ và xanh lục là

Câu 274615: Đặc điểm di truyền của bệnh mù màu đỏ và xanh lục là

A. tỉ lệ mắc bệnh ở nam và nữ là ngang nhau.

B.  mẹ bình thường có thể sinh con trai bị bệnh.

C. khi cả bố và mẹ bình thường thì chắc chắn sinh con trai bình thường.

D. bố bị bệnh chắc chắn sinh con trai bị bệnh.

Câu hỏi : 274615
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bệnh mù màu do gen lặn nằm trên NST X quy định nên tỷ lệ mắc bệnh ở nam và nữ là khác nhau, mẹ nình thường có thể sinh con trai bị bệnh do người mẹ mang gen gây bệnh, người con nhận NST X mang gen gây bệnh từ mẹ và Y từ bố.

  Ý A,C,D đều sai.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com