Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hợp chất H2N–CH(CH3)–COOH có tên gọi là

Câu 274792: Hợp chất H2N–CH(CH3)–COOH có tên gọi là

A. alanin.

B. lysin.

C. valin.   

D. glyxin.

Câu hỏi : 274792
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com