Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tác động đặc trưng của chọn lọc tự nhiên so với các nhân tố tiến hoá khác là

Câu 275471: Tác động đặc trưng của chọn lọc tự nhiên so với các nhân tố tiến hoá khác là

A. định hướng cho quá trình tiến hoá nhỏ.

B. làm thay đổi nhanh tần số tương đối của các alen.

C. tác động phổ biến trong quần thể có số lượng nhỏ. 

D. tạo nên những cá thể thích nghi với môi trường.

Câu hỏi : 275471
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  CLTN là nhân tố tiến hoá có hướng quy định chiều hướng và nhịp độ của quá trình tiến hoá.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com