Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên nhân gây nên tính bazơ của amin là

Câu 276825: Nguyên nhân gây nên tính bazơ của amin là

A. do phân tử amin bị phân cực mạnh.

B. do amin tan nhiều trong nước.

C. do nguyên tử N có độ âm điện lớn nên cặp electron chung của nguyên tử N và H bị hút về phía N.

D. do nguyên tử N còn cặp electron tự do nên phân tử amin có thể nhận proton.

Câu hỏi : 276825
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do phân tử amin có nguyên tử nitơ còn đôi electron chưa liên kết (tương tự trong phân tử NH3) nên amin có tính bazơ.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com