Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính nhẩm:

\(\begin{array}{l}a)\;\;600 + 300 = \\\;\;\;\;\;900 - 300 = \\\;\;\;\;\;900 - 600 = \end{array}\)                               \(\begin{array}{l}b)\;\;600 + 60 = \\\;\;\;\;660 - 60 = \\\;\;\;\;660 - 600 = \end{array}\)                            \(\begin{array}{l}c)\;\;200 + 30 + 4 = \\\;\;\;\;500 + 70 + 5 = \\\;\;\;\;700 + 4\;\;\;\;\;\;\; = \end{array}\)

Câu 278863: Tính nhẩm:


\(\begin{array}{l}a)\;\;600 + 300 = \\\;\;\;\;\;900 - 300 = \\\;\;\;\;\;900 - 600 = \end{array}\)                               \(\begin{array}{l}b)\;\;600 + 60 = \\\;\;\;\;660 - 60 = \\\;\;\;\;660 - 600 = \end{array}\)                            \(\begin{array}{l}c)\;\;200 + 30 + 4 = \\\;\;\;\;500 + 70 + 5 = \\\;\;\;\;700 + 4\;\;\;\;\;\;\; = \end{array}\)

A. \(\begin{array}{l}a)\,\,900\\\,\,\,\,\,\,600\\\,\,\,\,\,\,300\end{array}\)                          \(\begin{array}{l}b)\,\,660\\\,\,\,\,\,\,600\\\,\,\,\,\,\,60\end{array}\)                        \(\begin{array}{l}c)\,\,234\\\,\,\,\,\,\,575\\\,\,\,\,\,\,704\end{array}\)

B. \(\begin{array}{l}a)\,\,900\\\,\,\,\,\,\,600\\\,\,\,\,\,\,300\end{array}\)                          \(\begin{array}{l}b)\,\,606\\\,\,\,\,\,\,600\\\,\,\,\,\,\,66\end{array}\)                        \(\begin{array}{l}c)\,\,243\\\,\,\,\,\,\,575\\\,\,\,\,\,\,704\end{array}\)

C. \(\begin{array}{l}a)\,\,900\\\,\,\,\,\,\,630\\\,\,\,\,\,\,300\end{array}\)                          \(\begin{array}{l}b)\,\,660\\\,\,\,\,\,\,606\\\,\,\,\,\,\,60\end{array}\)                        \(\begin{array}{l}c)\,\,234\\\,\,\,\,\,\,557\\\,\,\,\,\,\,740\end{array}\)

D. \(\begin{array}{l}a)\,\,930\\\,\,\,\,\,\,600\\\,\,\,\,\,\,300\end{array}\)                          \(\begin{array}{l}b)\,\,606\\\,\,\,\,\,\,600\\\,\,\,\,\,\,300\end{array}\)                        \(\begin{array}{l}c)\,\,243\\\,\,\,\,\,\,557\\\,\,\,\,\,\,704\end{array}\)

Câu hỏi : 278863
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}a)\;\;600 + 300 = \underline {900} \\\;\;\;\;\;900 - 300 = \underline {600} \\\;\;\;\;\;900 - 600 = \underline {300} \end{array}\)                               \(\begin{array}{l}b)\;\;600 + 60 = \underline {660} \\\;\;\;\;660 - 60 = \underline {600} \\\;\;\;\;660 - 600 = \underline {60} \end{array}\)                          \(\begin{array}{l}c)\;\;200 + 30 + 4 = \underline {234} \\\;\;\;\;500 + 70 + 5 = \underline {575} \\\;\;\;\;700 + 4\;\;\;\;\;\;\; = \underline {704} \end{array}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com