Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được chất rắn T và khí không màu hóa nâu trong không khí. Hai muối X và Y lần lượt là

Câu 280525: Cho dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được chất rắn T và khí không màu hóa nâu trong không khí. Hai muối X và Y lần lượt là

A. Na2CO3 và BaCl2.       

B. AgNO3 và Fe(NO3)3.  

C. AgNO3 và FeCl2.

D. AgNO3 và FeCl3.

Câu hỏi : 280525

Phương pháp giải:

Xét từng phương án để chọn ra đáp án đúng phù hợp với đề bài

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A loại cho kết tủa BaCO3 tác dụng với HNO3 không sinh ra NO

  B loại do AgNO3 không phản ứng với Fe(NO3)3

  C đúng vì khi AgNO3 dư tạo Ag, khi đó kết tủa gồm Ag và AgCl. Ag tác dụng với HNO3 sinh ra NO

  D sai vì kết tủa chỉ gồm AgCl không tạo NO khi cho vào HNO3

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com