`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở nước ta, loại tài nguyên có triển vọng khai thác lớn nhưng chưa được chú ý đúng mức là

Câu 280599: Ở nước ta, loại tài nguyên có triển vọng khai thác lớn nhưng chưa được chú ý đúng mức là

A. tài nguyên rừng.

B.  tài nguyên khoáng sản.

C. tài nguyên biển.      

D. tài nguyên đất.

Câu hỏi : 280599
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ở nước ta, loại tài nguyên có triển vọng khai thác lớn nhưng chưa được chú ý đúng mức là tài nguyên biển. Mặc dù nước ta có 3600km đường bờ biển và vùng biển rộng khoảng 1 triệu km2  với hệ thống tài nguyên phong phú như tài nguyên vị thế, tài nguyên khoáng sản biển, tài nguyên địa hình biển, tài nguyên sinh vật.... rất thuận lợi cho phát triển tổng hợp kinh tế biển. Tuy nhiên, các dạng tài nguyên này chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến lãng phí tài nguyên hoặc sử dụng chưa hợp lí gây suy giảm tài nguyên

  => Chọn đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com